Σας αποστέλλουμε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους φοιτητές στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  με τίτλo: «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, Σκηνική πράξη και Διδακτική» - του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 προς ενημέρωσή σας.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση ΠΜΣ