Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερους του ενός κλάδου/ειδικότητας εφόσον κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών.

Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 09-07-2018 έως 18-07-2018.

 

Σχετικά:

  1. Μετάταξη Εκπαιδευτικών στη Σιβιτανίδειο