Αναρτάται το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2019 προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 15/4/2019. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 186398/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β’. 

 

 Σχετικά:

  1. Έντυπο Αμοιβαίων Μεταθέσεων