Αναρτώνται τα από 21 και 25 Ιουνίου δελτία τύπου και τις τροποποιήσεις της προκήρυξης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας προς ενημέρωσή σας.

 

Σχετικά:

  1. Δελτίο Τύπου Τροποποίησης Παραρτήματος Α
  2. Οίκοθεν Τροποποίηση Παραρτήματος Α
  3. Δελτίο Τύπου Τροποποίησης Παρ.3α ΚΕΦ.VI «ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΠΚΕ)»
  4. Οίκοθεν Τροποποίηση Παρ.3α ΚΕΦ.VI