Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, με πρωτοβουλία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, οργανώνει, σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τον Δήμο Σπάρτης, επιμορφωτικό σεμινάριο 10 ωρών για τους εκπαιδευτικούς της Λακωνίας, με τίτλο: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη μαθητικών βίντεο». 

Στόχος του σεμιναρίου είναι ο κάθε επιμορφούμενος εκπαιδευτικός, μέσα από το θεωρητικό τμήμα και τις πρακτικές ασκήσεις του επιμορφωτικού σεμιναρίου, να αποκομίσει τα εφόδια εκείνα που θα τον βοηθήσουν στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη μαθητικών βίντεο στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

 

Σχετικά:

  1. Επιμορφωτικό Σεμινάριο