Αναρτώνται έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και της ΔΔΕ Λακωνίας που αφορούν στην ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Ανάληψης Υπηρεσίας
  2. Ενημέρωση ΔΔΕ Λακωνίας
  3. Υπεύθυνη Δήλωση