Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να υποβάλλούν ένσταση επί του αναρτηθέντος πίνακα από 20-2-2019 έως 22-2-2019.

 

 Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Αντικειμενικών Μορίων Υπευθύνου Εργαστηριακού Κέντρου Φυσικών Επιστημών
  2. Προσωρινός Πίνακας Μορίων