Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. 7013/19-07-2019 Απόφαση της ΠΔΕ Πελοποννήσου με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε νέες οργανικές θέσεις για ρύθμιση υπεραριθμίας και παραμονή υπεραρίθμων εκπαιδευτικών στην οργανική τους θέση Δ.Ε. Λακωνίας» προς ενημέρωσή σας.

 

Σχετικά:

  1. Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών σε Νέες Οργανικές Θέσεις