Αναρτάται η απόφαση αναγνώρισης τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ως προς τη συνάφεια με το αντικείμενο απασχόλησης

 

Σχετικά:

  1. Αναγνώριση τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών