Αναρτάται η ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 86 του ν.4547/2018 ΦΕΚ 102 Α’).

Προθεσμία  από τις 21 έως και τις 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 προ μεσημβρίας.

 

Σχετικά:

  1. Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών