Σας ενημερώνουμε ότι, οι ώρες προσέλευσης στην υπηρεσία μας των υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την κατάθεση δικαιολογητικών στα πλαίσια όλων των τρεχουσών προκηρύξεων του ΑΣΕΠ ,
είναι από  08.00π.μ. έως 11.30π.μ.
 
 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Σχετικά:

  1. Οδηγίες κατάθεσης δικαιολογητικών προκ. 1ΓΤ & 2ΓΔ__1251)19-2-2020