Σε εφαρμογή της εγκυκλίου έναρξης της υποστήριξης πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ αναρτώνται πίνακες με:

  • Εκπαιδευτικοί που έχουν αποδεχθεί την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες
  • Σχολικές μονάδες που δεν έχουν καλυφθεί

 

 Σχετικά:

  1. Επιλογή Εκπαιδευτικών
  2. Εγκύκλιος Έναρξης ΚΠπ
  3. Πίνακας 1
  4. Πίνακας 2