Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ., και στους εκπαιδευτές/τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5008057, που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020.

Όσοι επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από τη Δευτέρα 26-08-2019 μέχρι την Παρασκευή 13-9-2019.

Σχετικά:

  1. Γνωστοποίηση Πρόσκλησης
  2. Γ' Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής