• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους υποψήφιους μαθητευόμενους, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην β΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων
  2. Υπεύθυνη Δήλωση