Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώσει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαιρία να γνωρίσουν τον χώρο και τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα EUROSCOLA στις 30 Νοεμβρίου 2017. Στην ημερίδα αυτή θα συμμετάσχουν μαθητές Λυκείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλείται να εκπροσωπηθεί από είκοσι τρείς (23) μαθητές και τρείς (03) συνοδούς καθηγητές, από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διεξαχθεί διαγωνισμός για την επιλογή των μαθητών. Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
 

Σχετικά:

  1. Πρόγραμμα EUROSCOLA
  2. Διεξαγωγή Γραπτού Διαγωνισμού
  3. Έντυπο 1 - Αίτηση Συμμετοχής Μαθητή
  4. Έντυπο 2 - Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
  5. Πίνακας Σχολείων - Διαγωνιζόμενοι
  6. Διαβιβαστικό