Αναρτάται η απόφαση διεξαγωγής γραπτού διαγωνισμού για την επιλογή των είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών που θα συμμετάσχουν στην Ημερίδα EUROSCOLA και διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο στις 30 Ιανουαρίου 2020. Τους μαθητές θα συνοδεύσουν τρεις (3) εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα ανήκουν στα σχολεία των επιτυχόντων μαθητών.

Ο γραπτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Οι μαθητές που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ημερίδα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την προετοιμασία τους τον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/el  

 

Σχετικά:

  1. Γραπτός Διαγωνισμός EUROSCOLA 2019
  2. Αίτηση Συμμετοχής Μαθητή
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα
  4. Πίνακας Διαγωνιζομένων Σχολικής Μονάδας