Τακτικά Μέλη

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 1ου  ΓΕ.Λ. ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΜΕΛΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΕ ΠΕ79 ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΨΥΧΡΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΡΙΦΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ' ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

Αναπληρωματικά Μέλη (Αντίστοιχα)

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ε' ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΡΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΙΩΤΗ 
ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΣΕΕ ΠΕ03 ΠΕΚΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΤΡΑΓΑ ΜΑΡΘΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΙΡΕΤΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΕΚΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δ.Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

 

Η θητεία όλων των ανωτέρω τακτικών και αναπληρωματικών μελών είναι διετής και λήγει στις 31-12-2020.