• Χαρούμενες Διακοπές!

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται η απόφαση κύρωσης των οριστικών αξιολογικών πινάκων των αναπληρωτών/τριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28,ΠΕ29 και ΠΕ30,

  • για τις δομές της Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.),
  • για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και
  • για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης,

για το σχολικό έτος 2018-2019, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων από το ΑΣΕΠ.

Αναρτάται το με αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/172/οικ.26279/20-07-2018 (ΑΔΑ:67Ι6465ΧΘΨ-ΟΙ4) έγγραφο του Τμήματος Κινητικότητας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έναρξη Β’ κύκλου Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας έτους 2018» για ενημέρωσή σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν  να αποσπασθούν:

  • από σχολείο σε σχολείο της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας ή
  • σε ΕΕΕΕΚ της ΔΔΕ Λακωνίας

να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τα συνοδευτικά έντυπα, από Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 έως Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί:

  • που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας
  • που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Λακωνίας για το διδακτικό έτος 2018-2019

να υποβάλουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 μέχρι και τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 και ώρα 12.00.