• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Σήμερα 18 Μαΐου 2021 ο/η τελευταίος/α εκπαιδευτικός που ειδοποιήθηκε για να προσέλθει για εμβολιασμό έχει ημερομηνία γέννησης 12 / 08 / 1996.

 

Το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας, με την υπ’ αριθμ. 8/19-5-2021 Πράξη του, μετά την εξέταση ενστάσεων που υπεβλήθηκαν επί του πίνακα οργανικών κενών, όπως αυτός κοινοποιήθηκε με το αριθμ. Φ.11.2/1753/15-4-2021 έγγραφό μας και τον επανέλεγχο των στοιχείων των σχολικών μονάδων, αποφάσισε την τροποποίηση των οργανικών κενών των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ05, όπως απο-τυπώνονται στο συνημμένο πίνακα.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, με πρωτοβουλία του Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων κ. Δημητρίου Βαχαβιώλου, διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Λακωνίας, διαδικτυακή επιμορφωτική διάλεξη από τον κ. Γεώργιο Νικολάου, Αναπληρωτή Καθηγητή Νεώτερης ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας (16ος - 19ος αιώνας) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με τίτλο: «Ο αγώνας των Ελλήνων και οι διπλωματικές ενέργειες των Μεγάλων Δυνάμεων για την αναγνώριση της ελληνικής ανεξαρτησίας» στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 

Σας ενημερώνουμε ότι με τον ν.4777/2021 (Α΄ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα με το άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται για πρώτη φορά, ταυτόχρονα με το τυπικό μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, η καθιέρωση παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για εισαγωγή και φοίτηση ενδιαφερομένων υποψηφίων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. της χώρας. Η τομή αυτή ακολούθησε την ψήφιση του ν.4763/2020 (Α΄ 254) για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, η οποία αποτέλεσε την έναρξη μίας ολιστικής μεταρρύθμισης του Συστήματος της Ε.Ε.Κ. έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση της μετά-δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης μέσω των Ι.Ε.Κ., καλύπτοντας ποιοτικά και αποτελεσματικά τον χώρο μεταξύ Λυκείου και Πανεπιστημίου.