• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-06-2018) και την με αριθμ.πρωτ. 77877/Δ7/17-05-2019 (ΦΕΚ 1752/τ.Β'/17-05-2019) Υπουργικής Απόφασης και επιθυμούν να αποσπαστούν σε θέσεις μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τριετή θητεία, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ανακοινώσεις των κατά τόπους ΔΔΕ, προς ενημέρωση των υποψηφίων. 

Αναρτώνται ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι των Τ.Ε.Φ.Α.Α.:

  • Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2019
  • Οδηγίες υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
  • Βαθμολογική κλίμακα αγωνισμάτων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου και διορίζονται ως μόνιμοι, η ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας αυτών θα πραγματοποιηθεί στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν.

Η προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, των διοριζόμενων εκπαιδευτικών, ορίζεται από την Τρίτη 21 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019.