• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτώνται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας του 1ου ΕΠΑΛ Σπάρτης και του ΕΠΑΛ Βοιών. 

Αναρτώνται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας

Αναρτώνται οι αποφάσεις ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2018.

Αναρτώνται οι αποφάσεις ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Πελοποννήσου και στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Λακωνίας των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2018.