• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτώνται αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου που αφορούν σε μεταθέσεις - τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις και σε παραμονή εκπαιδευτικών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λακωνίας.

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των οικείων κλάδων που έχουν τα νόμιμα προσόντα όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-6-2018) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Παρασκευή 22-6-2018 έως και την Δευτέρα 2-7-2018 και ώρα 15.00 για την πλήρωση με επιλογή 30 θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

Αναρτάται έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναρτάται ανακοίνωση που αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που διατέθηκαν ολικά από το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας σε σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας.