• Ευγένιος Τριβιζάς - Ένα Δέντρο Μια Φορά

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Προκηρύσσεται η διενέργεια συμπληρωματικού διαγωνισμού διορισμού υποτρόφων εις βάρος του Καθιδρύματος Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου προς πλήρωση των θέσεων που δεν πληρώθηκαν από τον τακτικό διαγωνισμό και η χωρίς διαγωνισμό πρόσληψη δύο υποτρόφων, φοιτητών ή φοιτητριών Ανώτατων ή Ανώτερων Σχολών της χώρας.

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, ανακοινώνονται οι ακόλουθοι πίνακες κατάταξης, στα πλαίσια της έναρξης της ενισχυτικής διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2018-19:

  • Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων εκπαιδευτικών (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων)
  • Πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά ΣΚΑΕ

Καλούνται: 

  • οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων που πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄)
  • οι εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ102, Α΄)

και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή στο Γυμνάσιο Ελαφονήσου με Α΄Λ.Τ., να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00μ.

Καλούνται οι υποψήφιουι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019, και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίουή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.