• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Aναρτώνται τα τμήματα των σχολικών μονάδων στα οποία δεν έχουν τοποθετηθεί εκπαιδευτικοί για την Υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ.

Οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία σε κενά τμήματα, είτε έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες είτε όχι, οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στις οικείες Δ.Δ.Ε. στο οποίο θα δηλώνουν κατά σειρά τις σχολικές μονάδες που έχουν κενά τμήματα και στις οποίες επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία της Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ, έως και την Τετάρτη 23-01-2019.

Αναρτάται η απόφαση λειτουργίας των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης σε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. της ΠΔΕ Πελοποννήσου. 

Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει στις 04/02/2019 και θα ολοκληρωθεί την 12/02/2019. Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει διάρκεια 35 ωρών και διδάσκεται 5 διδακτικές ώρες για 7 ημέρες.

Αναρτάται η υπ. αρ. 504/18-1-2019 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π. και Δ. Εκπ/σης Πελ/νήσου, με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου» προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών.

Αναρτάται η υπ. αρ. 6376/Γ1/16.01.2019 (ΑΔΑ: 6Σ0Ζ4653ΠΣ-ΤΜΩ) πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1ΕΣ/2019) για την πλήρωση της θέσης του Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ΥΠΠΕΘ, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.