Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ13 που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου για τρία σχολικά έτη, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 29-05-2017 έως και 30-06-2017 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση για Απόσπαση