Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 3-7-2017 και η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλεί στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Μ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία με ευθύνη των υποψηφίων για απόσπαση.

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση, να ενημερώσουν άμεσα την υπηρεσία μας προκειμένου να εκδοθεί το Φύλλο Μητρώου που θα συνοδεύει την αίτησή τους.

 

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόσπαση στο Εξωτερικό (Ανακοινοποίηση)