Αναρτάται έγγραφο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) (Απόφαση Συμβουλίου 63/03-07-2018)» για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης με τα απαιτούμενα στοιχεία είναι η Παρασκευή 27-07-2018, ώρα 16.00.

 

Σχετικά:

  1. Απόσπαση Προσωπικού στην ΑΔΙΠ