Αναρτώνται οι εγκύκλιοι αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία και σε Φορείς για το σχολικό έτος 2019-20.

 

 Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ
  2. Εγκύκλιος Αποσπάσεων σε Φορείς