Αναρτάται η αριθμ Φ 139896/Ε1/28-8-2018 ΥΑ  σχετική με συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

 

Σχετικά:

  1. Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008