Αναρτώνται οι πίνακες μορίων μεταθέσεων ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, μετά από τον έλεγχο των αιτήσεων που έγινε από την υπηρεσία μας.

 

Σχετικά:

  1. Μόρια Μεταθέσεων ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ