Αναρτάται διευκρίνηση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. επί των εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2017-2018.

 

Σχετικά:

  1. Διευκρίνιση Εγκυκλίου Μεταθέσεων