Αναρτάται ο Τελικός Πίνακας Μορίων Εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης μετά την υποβολή και των αιτήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την οδηγία του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

  

 Σχετικά:

  1. Πίνακας Μορίων Βελτίωσης και Οριστικής Τοποθέτησης (Τελικός)