Πρόσκληση υποβολής προσφοράς, για τη διαμονή και διατροφή 4 μαθητών-τριών και 2 συνοδών, για την συμμετοχή τους στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες του Κλασικού Αθλητισμού Μαθητών/τριών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ Ελλάδας και Κύπρου.

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διαμονή)
  2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Διατροφή)