Αναρτάται η Υπουργική Απόφαση με αρ. πρωτ. Φ153/47682/Α5/28-3-2019 (ΑΔΑ:ΨKXP4653ΠΣ-9Λ5), που αφορά στον καθορισμό του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2019 υποψηφίων Επαγγελματικών Λυκείων.

 

 Σχετικά:

  1. Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2019