Αναρτάται το με αριθμό πρωτ.61630/2019 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ που αφορά στη λειτουργία Τμημάτων και Σχολών των ΑΣΣΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, προς ενημέρωση των υποψηφίων. 

  

 Σχετικά:

  1. Λειτουργία Στρατιωτικών Σχολών