Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 18 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ανακοινώσεις των κατά τόπους ΔΔΕ, προς ενημέρωση των υποψηφίων. 

 

Σχετικά:

 1. Ενημέρωση ΔΔΕ Αρκαδίας - Πρόγραμμα
 2. Ενημέρωση ΔΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης
 3. Ενημέρωση ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης
 4. Ενημέρωση ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής
 5. Ενημέρωση ΔΔΕ Β' Αθήνας
 6. Ενημέρωση ΔΔΕ Πειραιά
 7. Ενημέρωση ΔΔΕ Αχαΐας
 8. Ενημέρωση ΔΔΕ Έβρου
 9. Ενημέρωση ΔΔΕ Καβάλας - Πρόγραμμα
 10. Ενημέρωση ΔΔΕ Ιωαννίνων - Τροποποίηση
 11. Ενημέρωση ΔΔΕ Κοζάνης
 12. Ενημέρωση ΔΔΕ Λάρισας - Πρόγραμμα
 13. Ενημέρωση ΔΔΕ Τρικάλων
 14. Ενημέρωση ΔΔΕ Ηρακλείου