Αναρτάται το από 13/06/2019 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με:

  • Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων
  • Εξεταστικά Κέντρα Αγγλικών (έχουν οριστεί από τις οικείες Δ/νσεις ΔΕ),
  • Εξεταστικά Κέντρα Ειδικών Μαθημάτων (πλην Αγγλικών),
  • Εξεταστικά Κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
  • Οδηγίες προς τους υποψηφίους,

προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

 

Σχετικά:

  1. Δελτίο Τύπου