Αναρτάται η με αριθμ. πρωτ. Φ253.2/117898/Α5/22-7-2019 Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίστηκε το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019 μαθημάτων ΓΕΛ, Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ και της Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ.

 

Σχετικά:

  1. Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων