Καλούνται οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ έτους 2021 να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τη σχολική τους μονάδα Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021 από Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, η οποία στη συνέχεια θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά.

 

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος Αίτησης - Δήλωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ
  2. Οδηγίες Υποδείγματος 1 ΕΠΑΛ
  3. Οδηγίες Υποδείγματος 2 ΕΠΑΛ
  4. Αίτηση - Δήλωση Υποψηφίου ΕΠΑΛ 2021 (μαθητής/τρια) - Υπόδειγμα 1
  5. Αίτηση - Δήλωση Υποψηφίου ΕΠΑΛ 2021 (μαθητής/τρια) - Υπόδειγμα 2
  6. Αίτηση - Δήλωση Υποψηφίου για τα 3 Μουσικά Τμήματα
  7. Κατάλογος Μουσικών Οργάνων