Αναρτάται  η 2η Ανακοίνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής, με θέμα

«Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» 


 
Σχετικά:

  1. 2η Ανακοίνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής
  2. 2η Ανακοίνωση του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής σε επεξεργάσιμη μορφή
  3. Λογότυπο