Το παρακάτω βίντεο που θα δείτε έρχεται από  ένα μικρό, επαρχιακό για την ακρίβεια, νησιώτικο Δημοτικό Σχολείο, το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου.