Αναρτάται η απόφαση ορισμού των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ αρμοδιότητας της ΔΔΕ Λακωνίας, για το διδακτικό έτος 2017-2018.

  

Σχετικά:

  1. Απόφαση Ορισμού ΥΣΕΦΕ και ΥΣΕΠΕΗΥ