Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ. καλεί  Εκπαιδευτικούς, της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε.

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Διευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.
  2. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ.
  3. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Διευθυντών Σ.Δ.Ε.
  4. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Θέσεων Υποδιευθυντών Σ.Δ.Ε.