Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας αντικειμενικών μορίων του υποψηφίου που πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας.

Ο υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει ένσταση επί του αναρτηθέντος πίνακα από 20-2-2019 έως 22-2-2019.

 

 Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίου Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού
  2. Προσωρινός Πίνακας Μορίων