Σε συνέχεια του αριθμ. 83296/Ε1/24-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) εγγράφου «Πρόσκληση  υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των  αριθμ. A/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 21-5-2019) και 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού», σας ενημερώνουμε ότι αναστέλλεται η διαδικασία παραλαβής δικαιολογητικών των ως άνω υποψήφιων εκπαιδευτικών μέχρι νεωτέρας λόγω της απαγόρευσης που ισχύει κατά την προεκλογική περίοδο σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (Α 28).

Σε περίπτωση αναστολής της ανωτέρω απαγόρευσης θα ενημερωθείτε άμεσα από την ιστοσελίδα μας.