Αναρτώνται τα με αρ. πρωτ. 98732/Ε2/20-6-2019 και Φ.10.1/4312/20-6-2019 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της ΔΔΕ Λακωνίας αντίστοιχα, που αφορούν στην ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 για ενημέρωσή σας.

 

Σχετικά:

  1. Έγγραφο ΥΠΠΕΘ
  2. Έγγραφο ΔΔΕ Λακωνίας
  3. Υπεύθυνη Δήλωση για Ανάληψη Υπηρεσίας