Σε συνέχεια της αριθμ. Φ.10.1/5008/15-7-2019 ανακοίνωσής μας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης τοποθέτησης για βελτίωση θέσης μόνο αυτοί που είχαν υποβάλει αίτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων και  εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στον κλάδο τους.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης τοποθέτησης μόνο αυτοί που είχαν υποβάλει αίτηση κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων (διαφορετικά κατατάσσονται τελευταίοι στον πίνακα μορίων μετάθεσης) και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στον κλάδο τους.
  3. Όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν δικαίωμα υποβολής δήλωσης τοποθέτησης (όπως αυτοί αναφέρονται στην ανωτέρω ανακοίνωση της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας) και υπάρχει οργανικό στον κλάδο τους πρέπει, εκτός από τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενές οργανικές  θέσεις, να δηλώσουν και οποιοδήποτε άλλο σχολείο επιθυμούν, γιατί ενδέχεται να προκύψουν  νέες θέσεις με τη διαδικασία των βελτιώσεων.