Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 152424/Α5/1-10-2019 (ΑΔΑ:651Δ4653ΠΣ-ΜΛΓ) Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Το χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την Τετάρτη 2-10-2019 και διαρκεί έως την Δευτέρα 14-10-2019 και ώρα 15:00. Η οριστικοποίηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται στην  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας κατά τις ίδιες ημερομηνίες.

 

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος της προκήρυξης 
  2. Ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής εξετάσεων 
  3. Προδιαγραφές εξετάσεων Β' περιόδου 
  4. Πίνακας περιοχών που θα λειτουργήσουν τα εξεταστικά κέντρα 
  5. Εγχειρίδιο για τους υποψηφίους σχετικά με την υποβολή αιτήσεων 
  6. Πίνακας για συμπλήρωση των στοιχείων των Εξεταστικών Κέντρων της κάθε περιοχής