Αναρτάται η  Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Χίου, για το σχολικό έτος 2019-2020. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από Τρίτη 5 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019, ώρα 15:00

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη Εκπαιδευτικών