Σας ανακοινώνουμε ότι η υπηρεσία μας παρέλαβε τα Πιστοποιητικά Επιτυχόντων ΚΠΓ Μαΐου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά αυτοπροσώπως ή οι νόμιμοι κηδεμόνες και εκπρόσωποί τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

Η παράδοση των πιστοποιητικών γίνεται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας (Τμήμα Γ΄Προσωπικού) – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ- 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης –Γυθείου

Εργάσιμες ώρες : 8.00 - 15.00.