Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών  
  2. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης δικαιολογητικών κατηγορίας ΤΕ 
  3. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση κατάθεσης δικαιολογητικών κατηγορίας ΔΕ