Σας κοινοποιούμε τα λειτουργικά κενά κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86) της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας και καλούμε τους εκπαιδευτικούς Δ.Ε. που πλεονάζουν στη σχολική τους μονάδα να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για διάθεση σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λακωνίας, για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου το διδακτικό έτος 2020-2021.

Η προθεσμία ορίζεται από Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 έως Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 13.00μ.μ.

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση Δήλωσης Προτίμησης Διάθεσης
  2. Λειτουργικά Κενά Κοινών Ειδικοτήτων Α/βθμιας
  3. Δήλωση Προτίμησης