Αναρτάται η απόφαση τοποθέτησης - διάθεσης μελών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ».

Σχετικά:

  1. Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης Μελών ΕΕΠ