Αναρτάται η απόφαση λειτουργίας των τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης σε ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. της ΠΔΕ Πελοποννήσου. 

Η έναρξη λειτουργίας των τμημάτων θα γίνει στις 04/02/2019 και θα ολοκληρωθεί την 12/02/2019. Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης έχει διάρκεια 35 ωρών και διδάσκεται 5 διδακτικές ώρες για 7 ημέρες.

 

 Σχετικά:

  1. Τμήματα Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης