• Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Σήμερα 18 Μαΐου 2021 ο/η τελευταίος/α εκπαιδευτικός που ειδοποιήθηκε για να προσέλθει για εμβολιασμό έχει ημερομηνία γέννησης 12 / 08 / 1996.